درباره ما

گروه تولیدی بلوط سبز آسیا
فعالیت خود را از سال ۸۹ در ضمینه تولید مصنوعات چوبی آغاز نموده است.
ساخت متنوع ترین شلفهای چوب ،روکش چوب ،منبت ،pvc
با اتصالات فلزی و چوبی